Category Archives: Giá Xây dựng

Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD

Nhu cầu ban hành Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD Hiện nay, sau khi Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 được ban hành, cần ban hành một loạt các Nghị định, …

Chỉ số giá xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: + Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo Khuôn gạch …

Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng 2021 – số 15/2021/NĐ-CP

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Nhu cầu ban hành Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng 2021 – số 15/2021/NĐ-CP Hiện nay, sau khi Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 được ban hành, cần ban hành …

Giá vật liệu xây dựng 2021 trên địa bàn tỉnh

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Giá vật liệu xây dựng 2021 trên địa bàn tỉnh – Các loại vật liệu chủ yếu trong xây dựng trong năm 2021 Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: + Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông …

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG BẮC GIANG NĂM 2020 Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: + Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo Khuôn gạch giả đá …

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Quý 3 III năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

  CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG BẮC GIANG QUÝ 3 III NĂM 2020 Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: + Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn …

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang – Sự cần thiết phải ban hành: Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng …

Tổng hợp bảng giá ca máy và thiết bị thi công các tỉnh 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công các tỉnh – Sự cần thiết phải ban hành: Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông …

Tổng hợp đơn giá nhân công 2020 các tỉnh

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Đơn giá nhân công 2020 các tỉnh – Sự cần thiết phải ban hành: Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn …

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 2020 các tỉnh

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng 2020 các tỉnh: Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn: Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Hiện nay các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, chủ đầu …

1
Bạn cần hỗ trợ?