Giá vật liệu xây dựng 2021 trên địa bàn tỉnh

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang

Giá vật liệu xây dựng 2021 trên địa bàn tỉnh – Các loại vật liệu chủ yếu trong xây dựng trong năm 2021

Công ty Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép + Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo

Hiện nay các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư đầu tư xây dựng, đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng đều cần thông báo giá vật liệu xây dựng 2021. Chúng tôi luôn cập nhật mới nhất công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, Quý:

STT Tên công bố giá vật liệu xây dựng Ngày tháng ban hành Link tải về
1 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I kể từ ngày 02/01/2020  02/01/2020 Tải về Tại đây
2 Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang từ 01/4/2020 01/4/2020 Tải về Tại đây
3 Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang 2020 từ 20/7/2020 20/7/2020 Tải về Tại đây
4 Công bố giá VLXD Bắc Giang 2020 Quý 4 IV từ 03/9/2020 03/9/2020 Tải về Tại đây
5 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV kể từ ngày 01/10/2020 01/10/2020 Tải về Tại đây
6 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I 2021 kể từ ngày 01/01/2021 11/01/2021 Tải về Tại đây
7 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/5/2021 04/5/2021 Tải về Tại đây
8 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/6/2021 31/5/2021 Tải về Tại đây
9 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/7/2021 01/7/2021 Tải về Tại đây
10 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/8/2021 02/8/2021 Tải về Tại đây
11 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/10/2021 05/10/2021 Tải về Tại đây
12 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 01/11/2021 02/11/2021 Tải về Tại đây
12 Công bố giá vật liệu xây dựng kể từ ngày 10/01/2022 10/01/2022 Tải về Tại đây

Đề cương sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

+ Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng các tỉnh

+ Công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh 2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang 515/QĐ-UBND 2020

+ Mẫu hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng 2021 trên địa bàn tỉnh – Liên Sở: Xây dựng – Tài chính công bố trên địa bàn. Cụ thể như sau:

1. Công bố giá vật liệu xây dựng 2021 chủ yếu tại trung tâm các huyện (bao gồm các thị trấn cùng cấp đô thị trên địa bàn các huyện), thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 03 tháng 9 năm 2021 làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Giá vật liệu xây dựng 2021 tại trung tâm các huyện thành phố là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp đến công trình tại trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các huyện, thành phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị trấn huyện lỵ; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính của thành phố Bắc Giang).

Đối với các công trình có vị trí, địa điểm xây dựng nằm gần trung tâm của huyện, thành phố khác phải áp dụng mức giá vật liệu xây dựng 2021 đã công bố tại địa bàn lân cận theo nguyên tắc lấy theo giá công bố của nơi gần nhất.

Giá vật liệu xây dựng 2021 bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý phân phối là mức giá bán tại nơi cung cấp, trên phương tiện vận chuyển của bên mua, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình.

Việc tính bù cước vận chuyển ngoài phạm vi trung tâm các huyện, thành phố và từ nơi sản xuất đến công trình thực hiện theo các quy định hiện hành nhưng phải đảm bảo giá vật liệu xây dựng 2021 đến công trình không lớn hơn mức giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán.

2. Đối với các loại vật tư, giá vật liệu xây dựng 2021, thiết bị không có danh mục trong Công bố giá vật liệu xây dựng 2021 này, trước khi lập dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư lập hồ sơ gửi Liên Sở tham gia ý kiến theo hướng dẫn tại văn bản số 01/HDLS: XD-TC ngày 20/01/2017 của Liên Sở: Xây dựng- Tài chính hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá nhà nước theo phân cấp tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật liệu xây dựng 2021 để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, hiệu quả, phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng./.

Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép+ Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo

Các bạn tham khảo thêm một số tài liệu hữu ích khác:

+ Công bố giá VLXD Bắc Giang 2020 Quý 4 IV từ 03/9/2020

+ Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang 2020 từ 20/7/2020

+ Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang từ 01/4/2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang 515/QĐ-UBND 2020

Đề cương sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 2020

+ Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Quý 1 năm 2020

+ Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Quý 3 năm 2019

+ Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang Quý 4 và cả năm 2019

+ Chỉ số giá xây dựng các tỉnh

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang theo Quyết định số 262/QĐ-UBND

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang theo Công văn số 513/UBND-XD

+ Mẫu hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

+ Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng các tỉnh

Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép+ Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?