Category Archives: Bắc Ninh

Giá vật liệu xây dựng 2020 Bắc Ninh

Giá vật liệu xây dựng 2020 Bắc Ninh – Các loại vật liệu chủ yếu + Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng các tỉnh + Công bố giá vật liệu xây dựng 2020 các tỉnh + Đề cương sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 2020 + Mẫu hồ sơ xin cấp chứng …

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh – 2/2020

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh 2020 – Thực trạng, khó khăn, vướng mắc: Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết …

1
Bạn cần hỗ trợ?